Public Procurement / Tender Notices

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

यस उपमहानगरपालिकाबाट मिति २०७३।०९।०६ गतेको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित शिलबन्दी बोलपत्र आहृवान सम्बन्धी सुचना अनुसार तपसिलको कार्यको लागी दर्ता भएका शिलबन्दी बोलपत्र मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही तपसिलमा उल्लेखित न्यूनतम मूल्याङ्कीत बोलपत्र र्सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ उपदफा -२) को प्रयोजनार

Invitation for Bids for the Construction of Gadhimai Dumping Site

The Office of the Municipal Executive has allocated funds towards the cost of Construction of Gadhimai Dumping Site and intends to apply part of the funds to cover eligible payments under the Contract for Gadhimai Dumping Site Constructi

आ.व. २०७२/०७३ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सुचना

गढ़िमाई नगरपालिका भित्रका विभिन्न सडकहरु मा पटके सवारी कर र पाडा बजारमा उठाईने कर को ठेक्का को लागि यस गढ़िमाई न. पा.