भवन निर्माण तथा योजना सम्बन्धि काम कारबाही सम्बन्धि को सूचना

उपरोक्त सम्बन्धमा यस गढ़िमाई नगरपालिका भित्रका भवन निर्माण तथा योजना सम्बन्धि सम्पूर्ण काम कारबाही हरु मिति २०७२/१०/०२ गते का दिन देखि सुचारु हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराईन्छ / 

Supporting Documents: