जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका घोषणा भए पश्चातको पहिलो दिन